/

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

 

 

I.- Qui és el responsable del tractament de les dades personals dels nostres pacients i persones de contacte?

 

Identitat: Dr. Christian Caballé.Com a director medic de Clinica Dental Ripollet

Adreça postal: Rambla de Snt Esteve 12. 1er,1ª 08291 Ripollet

Telèfon: 936927554

Adreça electrònica: ripolletclinicadental@gmail.com

 

II.- Amb quina finalitat tractem les dades personals?

 

La informació facilitada per les persones interessades, és a dir, aquelles que, en algun moment i a través de diversos mitjans, han entrat en contacte amb la nostre clinica, la destinem exclusivament a una finalitat medico-contractual, legal o be per enviar-los informació relativa a la nostre clinica (novetats, activitats, recordar les visites), ja sigui per correu postal, per correu electrònic o be per whatsapp

 

La informació facilitada pels nostres pacients la destinem a les finalitats següents:

 

-       F1 Finalitat contractual. Tractem les dades personals dels nostres pacients que siguin necessàries per a la formalització del contracte de prestació del servei sanitari i Historia clinica.

 

-       F2 Finalitat legal. Les vostres dades personals també són tractades a l'empara del que disposa la normativa sectorial, en especial:

 

-         la normativa tributària

-         la normativa mercantil

-         la normativa de seguretat ciutadana

 

-       F3 Finalitat comercial. Si en l'apartat final d'aquest document ens doneu el vostre consentiment, us enviarem informació relativa a la nostre clinica amb la finalitat de poder-vos oferir productes i serveis d'acord amb els vostres interessos (novetats, activitats, recordatoris visites), ja sigui per correu postal o per correu electrònic.

 

 

III.- Quant de temps conservarem les dades personals?

 

Les dades personals proporcionades es conservaran durant els terminis que s'indiquen a continuació:

 

-       Les dades que tenen una finalitat contractual i legal (tributària i mercantil) les conservarem durant un termini de 5 anys.

-       Les dades i la documentació necessàries per donar compliment a la normativa de seguretat ciutadana, les conservarem durant un termini de 4 anys.

-       Les dades que ens faciliteu amb finalitat comercial, les tractarem durant un termini de 5 anys a partir de l'última confirmació d'interès, sempre i quan no en demaneu la supressió o cancel·lació amb anterioritat.

 

IV.- Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals?

 

-       Quant a la finalitat contractual, la base legal per al tractament de les dades és l'execució del contracte de prestació del servei  (incloent-hi la gestió precontractual), en compliment del règim jurídic establert.

 

-       Quant a la finalitat legal, la base legal per al tractament de les vostres dades és la següent:

 

-       la normativa tributària (general, de facturació i la pròpia de cada tribut)

-       la normativa mercantil

 

-       Quant a la finalitat comercial, la base legal per al tractament de les dades és el consentiment explícit, que es pot retirar en qualsevol moment.

 

V.- A quins destinataris es comunicaran les dades personals?

 

En compliment del que disposi la normativa sectorial, les dades únicament seran comunicades als òrgans de l'Administració pública que siguin competents per a tractar-les. Les dades no es comunicaran a altres empreses o a tercers, ni es transferiran a un tercer país o organització internacional.

 

VI.- Quins són els vostres drets?

 

-       Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si s'estan tractant dades personals que la concerneixen, o no.

-       Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

-       En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 del Reglament General de Protecció de Dades, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.

-       Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l'elaboració de perfils . El responsable del tractament deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

 

VII.- Com podeu exercir els vostres drets?

 

-       Mitjançant un escrit adreçat a Clinica Dental Ripollet Rambla de Sant Esteve 12. !er,!ª. 08291 Ripollet

-       Mitjançant un escrit dirigit a la següent adreça: de correu electrònic: ripolletclinicadental@gmail.com


 

VIII.- Quines vies de reclamació teniu disponibles?

 

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

 
Mapa
Llamada
Email
Acerca de